Skip to main content

Please, come in!


Nanomoocs
Enrollment is Closed

About This Course

NanoMOOCs

The course provides the ability to serve the public in English

At the end of the nanoMOOC, participants will be able to understand and use the English language elements below in English. Participants will also be introduced to the most common interactions in small shops, bars and restaurants.

Requirements

No specific requierements are set for this course but a strong motivation to use the English in the working place.

Teacher

Joseph Hopkins

Joseph Hopkins

Master in Applied Linguistics from the University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). He has been teaching foreign languages in the United States and Spain for more than 25 years. In 2001, he joined the UOC as coordinator of English language subjects, where he is currently the Director of the Center for Modern Languages.

Frequently Asked Questions

Què són els nanoMOOCs?

Els nanoMOOCs ofereixen una formació breu i centrada en una competència principal. Fan ús de tecnologies per millorar l'experiència d'usuari i el procés d'aprenentatge.

Quan costa cursar un nanoMOOC?

Els nanoMOOCs que oferim són gratuïts de cara als participants.

Tindré algun títol del nanoMOOC?

Sí, t'oferirem un certificat que serà verificable via Blockchain.

Quina durada tenen?

Cada nanoMOOC pot representar entre 10 i 20 hores de dedicació realitzables en una mateixa setmana.