Skip to main content

Dels anuncis a la taula: salut i felicitat com a estratègia a la publicitat alimentària


UPF-UOC

(Course Card Image by Polycart under CC BY 2.0)

En relació al curs

NanoMOOCs

Curs que té com a objectiu analitzar les diferents eines que utilitza la publicitat per arribar als consumidors. El discurs publicitari s’analitzarà en relació a les propietats nutricionals del producte, amb l’objectiu de valorar l’estratègia publicitària en relació al producte anunciat.

Aquest curs va adreçat preferentment a estudiants de nutrició, nutricionistes, professorat de secundària i estudiants de publicitat.

Requeriments

No hi ha requeriments específics per aquest curs.

Professorat

Mònika Jiménez

Mònika Jiménez Morales

Professora de la Universitat Pompeu Fabra

Mireia Montaña

Mireia Montaña Blasco

Professora de la Universitat Oberta de Catalunya

F.X. Medina

Francesc Xavier Medina

Professor de la Universitat Oberta de Catalunya

Frequently Asked Questions

Què són els nanoMOOCs?

Els nanoMOOCs ofereixen una formació breu i centrada en una competència principal. Fan ús de tecnologies per millorar l'experiència d'usuari i el procés d'aprenentatge.

Quan costa cursar un nanoMOOC?

Els nanoMOOCs que oferim són gratuïts de cara als participants.

Tindré algun títol?

Sí, t'oferirem un certificat serà verificable via Blockchain.

Quina durada tenen?

Cada nanoMOOC pot representar entre 10 i 20 hores de dedicació realitzables en una mateixa setmana.

Enroll