Skip to main content

Avís Legal

Aquest lloc web és propietat del Projecte nanoMOOCs, liderat per la Universitat Pompeu Fabra, i cofinançat per ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

Aquest projecte forma part de la Comunitat RIS3CAT Media i està format per una agrupació de socis conformada per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Intel·ligència Artificial (IIIA/CSIC), Edebé Educació S.L, Next Media Project (Grup Lavinia), i Grupo Ormo.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat dels membres del PROJECTE NANOMOOCS o dels tercers que n'hagin autoritzat l'úst, el qual se'n reserva tots els drets.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En algunes activitats dels nanoMOOCs, es demana a l'usuari permisos per a activar la càmera del seu ordinador i així iniciar l'anàlisi de la imatge de les expressions de la cara de l'estudiant. Un algorisme de predicció emocional processa únicament la regió de la imatge corresponent a la cara, a través d'una xarxa neuronal, on el resultat són un conjunt de valors numèrics corresponents a la classificació emocional (motivat, interessat, distret, avorrit, etc.). El sistema emmagatzema aquest resultat per a poder activar altres mecanismes presents a la plataforma, i en cap cas s'emmagatzemen els vídeos o imatges que s'han utilitzat en el procés.

Responsabilitats dels membres del projecte nanoMOOCs

El PROJECTE NANOMOOCS no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en la seva plataforma, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

El PROJECTE NANOMOOCS no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

El PROJECTE NANOMOOCS no garanteix que aquesta plataforma i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

El PROJECTE NANOMOOCS no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la plataforma. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament pel projecte o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Queda prohibit, llevat dels casos en què el PROJECTE NANOMOOCS ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la Universitat sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

El PROJECTE NANOMOOCS es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.